Chú ý: Nếu bạn muốn xem hướng dẫn chi tiết, xin bấm vào đây.

Hướng dẫn đại cương:

 • Dùng 3 đồng xu và tự chọn một mặt làm mặt hình (H), mặt kia sẽ là mặt chữ (C).
 • Bỏ 3 đồng xu vào đĩa, úp chén lên và bắt đầu lắc. Lắc 7 lần nếu người bói là đàn ông, 9 lần nếu là đàn bà (theo luật "Nam thất, Nữ cửu").
 • Giở chén ra khỏi đĩa để đọc kết quả.
  Nếu có đồng xu nào nằm trên đồng xu khác thì dùng tay trải nó ra để cả 3 đồng xu đều nằm riêng rẽ trên đĩa.
 • Đọc và ghi kết quả vào ô vuông còn trống đầu tiên.
  Nếu C nhiều hơn H (CCH, hay CCC) thì ghi số 0.
  Nếu H nhiều hơn C (HHC, hay HHH) thì ghi số 1.
 • Có tất cả 14 lần ghi. Chỉ ghi kết quả vào ô vuông còn trống, bắt đầu từ trên xuống dưới.
 • Sau 14 lần gieo thì cả 14 ô vuông đều phải chứa hoặc số 0 hoặc số 1.
 • Bấm vào nút "Xem Kết Quả" bạn sẽ thấy 10 câu Kiều. Đó là kết quả của lần bói.
  Giải đoán kết quả của lần bói sẽ dựa vào 10 câu nầy.

Gieo 3 đồng xu rồi ghi kết quả vào các ô vuông (14 lần gieo):
Number of times this page has been visited: free stat counter

Nếu có các câu hỏi hay lời đề nghị, xin bạn bấm vào đây để liên lạc với chúng tôi.