Hướng dẫn

Vật dụng cần thiết:

 • Một đĩa nhỏ.
 • Một chén hay tách dùng để úp lên cái đĩa.
 • 3 đồng xu (loại nào cũng đươc, đơn giản nhất là 3 đồng Quarter của Mỹ).

Ghi chú:

 • Số 3 được chọn dựa theo câu nói nổi tiếng của Lảo Tử: "Đạo sinh Nhất, Nhất sinh Nhị, Nhị sinh Tam, Tam sinh vạn vật" trong Đạo Đức Kinh.

Qui định về mặt Hình (H) và mặt Chữ (C) của đồng xu:

 • Tự mình chọn một mặt của đồng xu làm mặt Hình (H), mặt kia sẽ là mặt chữ (C).
 • Đây là một sự chọn lựa hoàn toàn cá nhân: hai người khác nhau có thể chọn 2 mặt H khác nhau. Mặt H của người nầy có thể là mặt C của người kia.
 • Một khi đã chọn thì không được thay đổi trong suốt lần bói (có thể chọn khác đi ở lần bói sau)

Cách bói:

 • Bạn phải có trong ý nghĩ một vấn đề mà bạn muốn Bói Kiều giải đoán cho bạn. Vấn đề nầy phải ở trong một tương lai gần, không nên xa hơn quá một tháng. Câu trả lời cho vấn đề càng gần với loại Đúng/Sai hay Có/Không càng tốt.
  Thí dụ: bạn vừa nạp đơn xin việc. Câu hỏi bạn đặt ra cho Bói Kiều không thể là "Chừng nào tôi nhận được việc?", mà phải là "Tôi có nhận được việc nầy không?".
 • Sau khi đã có một câu hỏi rõ ràng trong ý nghĩ của bạn, nếu muốn thì bạn có thể đọc lời khấn phổ quát sau đây: "Lạy vua Từ Hải, lạy sải Giác Duyên, lạy tiên Thúy Kiều. Tôi tên (tên họ của bạn) xin lời giải đáp cho câu hỏi sau (câu hỏi của bạn). Bạn cũng có thể chỉ cần để lòng lắng xuống rồi tập trung tư tưởng vào câu hỏi của bạn là đủ.
  Đến đây bạn đã sẳn sàng bắt đầu bói Kiều.
 • Bỏ 3 đồng xu vào đĩa, úp chén lên và bắt đầu lắc. Lắc 7 lần nếu người bói là đàn ông, 9 lần nếu là đàn bà (theo luật "Nam thất, Nữ cửu").
 • Giở chén ra khỏi đĩa để đọc kết quả.
  Nếu có đồng xu nào nằm trên đồng xu khác thì dùng tay trải nó ra để cả 3 đồng xu đều nằm riêng rẽ trên đĩa.
 • Đọc và ghi kết quả vào ô vuông còn trống đầu tiên.
  Nếu C nhiều hơn H (CCH, hay CCC) thì ghi số 0.
  Nếu H nhiều hơn C (HHC, hay HHH) thì ghi số 1.
 • Có tất cả 3 lần ghi. Chỉ ghi kết quả vào ô vuông còn trống, bắt đầu từ trên xuống dưới.
 • Sau 3 lần gieo thì cả 3 ô vuông đều phải chứa hoặc số 0 hoặc số 1.
 • Bấm vào nút "Xem Kết Quả" bạn sẽ thấy 10 câu Kiều. Đó là kết quả của lần bói.
  Giải đoán kết quả của lần bói sẽ dựa vào 10 câu nầy.
 • Nếu cần nhiều hơn 10 câu để có thêm thông tin cho lời giải đoán, bạn có thể qua phần Tiện ích Tìm Kiếm bên tay trái, bấm vào "Tìm đoạn có câu" hay "Tìm đoạn" để có được đoạn thơ dài hơn 10 câu đang có.
 • Bói Kiều đòi hỏi người giải đoán phải có kiến thức về Kiều. Nếu cần bạn có thể đem các câu từ kết quả của lần bói để hỏi các bậc thức giả xung quanh bạn.

Nếu có các câu hỏi hay lời đề nghị, xin bạn bấm vào đây để liên lạc với chúng tôi.