Lời cảm tạ

Công trình Kiều và Bói Kiều Trực Tuyến nầy không phải là một công trình cá nhân, mà là kết quả của rất nhiều giúp đở và khích lệ từ gia đình và thân hữu.

Chúng tôi chân thành cảm tạ Câu Lạc Bộ Văn Học Oklahoma, đặc biệt các thân hữu:

  • Anh chị Bác sĩ Nguyễn Lê Hiếu.
    Bác sĩ Hiếu là con chim đầu đàn của CLBVH Oklahoma. Chính nhờ sự lãnh đạo và đóng góp không mệt mỏi của Bác sĩ Hiếu mà CLBVH Oklahoma đã có thể góp phần hữu hiệu trong nhiệm vụ duy trì văn hóa dân tộc, dạy tiếng Việt và văn hóa Việt cho thế hệ trẻ Việt Nam ở Oklahoma trong suốt hơn 9 năm qua và trong nhiều năm sắp tới.
  • Anh chị Giáo sư Phạm Xuân Khuyến.
    Giáo sư Khuyến luôn luôn là người cổ vũ hăng say và đóng góp tích cực trong công tác khuyến khích và giáo dục giới trẻ Việt Nam học tiếng Việt và văn hóa Việt. Giáo sư Khuyến đã thiết kế trang web Văn Hóa Việt để góp phần bảo tồn văn hóa Việt trên phạm vi toàn cầu.
  • Giáo sư Xuân Bích.
    Giáo sư Xuân Bích là người vác ngà voi nặng nhất trong các anh em CLBVH Oklahoma. Nhờ sự đóng góp không mệt mỏi của Giáo sư Xuân Bích mà CLBVH Oklahoma đã có thể tổ chức các buổi thi tiếng Việt cho các cháu Việt Nam, cũng như các lớp luyện thi quốc tịch và Anh ngữ từ sơ cấp đến cao cấp cho đồng hương. Chính đề tài thuyết trình "Chữ mệnh trong Truyện Kiều" của Giáo sư Xuân Bích trong kỳ sinh hoạt tháng Hai năm 2014 của CLBVH Oklahoma đã gợi hứng cho chúng tôi thiết kế công trình nầy.

Anh đặc biệt cám ơn hiền thê Nguyễn Minh Trang đã dành cho anh sự ủng hộ và khuyến khích tận tình trong suốt quá trình thực hiện công trình nầy. Không có sự ủng hộ đó thì anh đã không thể dành nhiều thời gian thực hiện công trình như anh đã có thể làm; và vì vậy công trình đến nay có lẽ đã chưa hoàn tất. Tiện nội cũng là người đã dành rất nhiều giờ làm việc không mệt mỏi giúp cải thiện văn phong và sữa các lỗi hỏi ngã. Minh Trang chính là đồng tác giả của tất cả các bài viết trong công trình nầy.

Bố cũng gửi lời cám ơn đến các con Trần Thừa Quân và con dâu Trần Bảo Trân, Trần Bích Đoan Rosanna và con rể David Allen, Trần Bích Dung Angela và Trần Duy Quân Alexander đã dành cho bố sự ủng hộ và cổ súy tận tình. Trần Thừa Quân, PhD, giáo sư Toán, chính là người đã giúp bố viết ra đáp án luận lý (algorithm) cho công trình Bói Kiều.

Cậu cũng không quên gửi lời cám ơn đến cháu Huỳnh Thiên Kim, du học sinh từ đất mẹ Việt Nam, đã giúp ý kiến trong cách dùng chính xác chữ Việt. Cháu Thiên Kim cũng là người đầu tiên giúp chạy thử công trình Bói Kiều.

Cuối cùng chúng tôi xin gửi lời cám ơn chung đến tất cả các thân hữu xa gần đã tận tình khuyến khích và đóng góp rất nhiều ý kiến xây dựng. Chính những lời khích lệ và những ý kiến quý giá nầy đã giúp chúng tôi thêm nghị lực để khắc phục các khó khăn kỹ thuật, đưa công trình đến hoàn tất như ngày nay.

Với tất cả những lời biết ơn chân thành đó, chúng tôi xin trân trọng gửi đến bạn công trình tập thể nầy. Mượn lời cố thi hào Nguyễn Du, chúng tôi xin chúc bạn "Mua vui cũng được một vài trống canh".

Nếu có các câu hỏi hay lời đề nghị, xin bạn bấm vào đây để liên lạc với chúng tôi.