Gõ số của câu đầu và câu cuối muốn tìm vào 2 ô bên dưới